Privacy en klachten

Privacy en geheimhouding

Alles wat je mij vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht die ik heb als psycholoog. Zonder jouw toestemming zal ik geen informatie geven over jou of over jouw behandeling aan derden. Mocht het voor jouw traject nodig zijn om te overleggen met bijvoorbeeld een huisarts, dan zal ik altijd vooraf met jou bespreken wat het doel is van zo’n intercollegiaal overleg en wat ik graag zou willen bespreken. Voorafgaand aan het overleg teken je een toestemmingsformulier.
Als ik privacygevoelige informatie deel met derden, dan maak ik gebruik van beveiligde systemen zoals Zivver (beveiligd mailsysteem) en Siilo (beveiligde communicatieapp).

Mocht je meer willen weten over hoe ik omga met jouw privacy, dan verwijs ik je graag door mijn algemene voorwaarden en Privacyverklaring.

Registratie

Registratie van jouw gegevens vindt plaats volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG). Ik vind het fijn om met papieren dossiers te werken. Deze dossiers bewaar ik in een kast die op slot kan. Ook sla ik soms gegevens en aantekeningen op in een veilige omgeving (de Stamtafel). Mocht je het fijn vinden om je dossier in te zien, dan mag dat altijd.

Klachten en ontevredenheid

Tijdens het behandeltraject is een goede relatie en samenwerking tussen ons erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Ik hoor het graag als je niet tevreden bent en/of als je vindt dat dingen anders zouden kunnen. We kunnen dan samen zoeken naar een goede oplossing.
Als we er samen niet uitkomen na het bespreken van de klacht, dan bestaat de mogelijkheid om jouw klacht of vraag in te dienen bij Klachtenportaal Zorg. Zij kunnen jou in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris die kan bemiddelen tussen jou en mij zodat we er alsnog samen kunnen uitkomen. Wordt de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kan je je via hen ook richten tot de geschillencommissie.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram